Печат
Понеделник, 24 Юни 2019г. 15:06ч.

 

Обявление за възложена поръчка и договори с приложенията към тях за публично състезание по ЗОП с предмет: „Ремонт, реконструкция и укрепване на част от уличната мрежа в Община Девин”

 

 Обособена позиция №1

„Ремонт и реконструкция на улици в с.Гьоврен, община Девин”

Обособена позиция № 2

„Ремонт и реконструкция на улици в кв.Настан, гр. Девин, община Девин”

Обособена позиция № 3

„Ремонт и реконструкция на улици в с.Стоманево, община Девин”

Обособена позиция № 4

„Укрепване на улица в с.Лясково, община Девин”

Обособена позиция № 5

„Ремонт и реконструкция на ул. „Погорец , гр. Девин, община Девин”

Обособена позиция № 6

„Укрепване на улична мрежа в с. Михалково, община Девин”

 

Обявление за възложена поръчка и договори с приложенията към тях - изтегли;Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
Dogovori_prilojenia_nadzor_5_pozicii.zip
SHA-256 Хеш
ebb470ac6551cc6b36070f940940a7c3a2954524e4ac8221516ca46f96f07953

Сериен номер:3cd8dd4fde57277f

Издадено:24.06.2019 14:50:28

tsr фаил - изтегли;