Печат
Четвъртък, 26 Септември 2019г. 17:06ч.

Обявление за възложена поръчка и договор с приложенията към него за публично състезание по ЗОП с предмет: Изпълнение на инженеринг /проектиране, авторски надзор и строителство/на обект: Ремонт и рехабилитация на централна градска част в гр. Девин

 

Обявление за възложена поръчка и договор с приложенията към него - изтегли;

 Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 

Файл
obiavlenie_dogovor_prilojenia_CGC.zip
SHA-256 Хеш
597837eb39adc0d63f8e104496f72ff66dbf28eb4b6d41269801df17e3284444

Сериен номер:20e40ceadc343c5

Издадено:26.09.2019 17:04:41

tsr фаил - изтегли;