Печат
Петък, 08 Май 2020г. 16:34ч.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на проект на община Девин №250 за обект „Намаляване емисиите на парниковите газове, посредством внедряване на мерки за енергийна ефективност в Дом на културата гр.Девин“, финансиран по правилата на НДЕФ.

 

Обявление за приключване на договор - отвори;


Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
Obiavlenie_prekrat_dom_kultura.PDF
SHA-256 Хеш
a9b301cc04af0a89736cb3faf7464b6560538fa950fbeb46e5cee9a7ae93ff8d
 

Сериен номер:7230de92e5ed34de

Издадено:08.05.2020 16:31:32

tsr фаил - изтегли;


.