Печат
Понеделник, 11 Юни 2018г. 14:14ч.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация за обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на проект на община Девин №250 за обект „Намаляване емисиите на парниковите газове, посредством внедряване на мерки за енергийна ефективност в Дом на културата гр.Девин“, финансиран по правилата на НДЕФ

 

Решение - отвори;

Документация за участие - изтегли;Удостоверяване на време

С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
Reshenie_dopulvane.PDF

SHA-256 Хеш:

24645b7fa11971b25e5f115ec216c00b59ba109147820145ec44ed678e6a6b24

Сериен номер:27d858bbf0be92ff

Издадено:11.06.2018 13:55:40

tsr файл - изтегли;
 
 
Dokumentacia_dopulnena.PDF
SHA-256 Хеш
ff6795fd839118ef5472b458abd06941003417431b92b292aaeac31b6e872199

Сериен номер:5df8909fc86153df

Издадено:11.06.2018 14:28:31

tsr файл - изтегли;