Печат
Петък, 04 Август 2017г. 14:47ч.

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Строително-монтажни работи за изграждане и ремонт на гробищни паркове на територията на община Девин по подобекти:

Подобект №1: Изграждане на нов гробищен парк, гр. Девин.

Подобект №2: Основен ремонт на гробищен парк, с. Лясково"

 

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - отвори

Документация за поръчката- изтеглиУдостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 
Файл
Dokumentacia_grobishten_park.zip
SHA-256 Хеш
49c6d9e8b6876eb7525f721c9a11995ccf7c8666f94aa246c0c75bd1d43fdb1f

Сериен номер:62535aab37e7ca9c

Издадено:04.08.2017 14:55:40

tsr фаил - изтегли;