Печат
Четвъртък, 25 Май 2017г. 15:56ч.

Протоколи от работата на комисията, доклад и решение за избор на изпълнител в публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа на село Лясково, община Девин“.

 

Протоколи от работата на комисията, доклад и решение за избор на изпълнител - изтегли;
Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
Protokoli_doklad_reshenie.zip
SHA-256 Хеш
179bd1726208301ad2e2a2e4267868d36f663e4cdfed506184d8d1793c970b09

Сериен номер:299a9cf617f54901

Издадено:25.05.2017 16:09:53


tsr файл - изтегли;