Печат
Вторник, 04 Април 2017г. 17:02ч.

Публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа на село Лясково, община Девин“.

 

Документация за процедурата - изтегли;
Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
dokumentacia_nadzor_Liaskovo.zip
SHA-256 Хеш
5a0ea4f46fa4c5135ec8f7a0cad1f9889eb882a0e95b1d28917b414a30301595

Сериен номер:18a4eafeffe17121

Издадено:04.04.2017 16:59:56tsr файл - изтегли;