Печат
Сряда, 04 Януари 2017г. 17:35ч.

Протокол за класиране на оферти за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на хранителни продукти и хляб за нуждите на Община Девин по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Девин” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най - нуждаещите се лица за периода 2014-2020, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002. „Осигуряване на топъл обяд - 2016” за срок от четири месеца” - отвори;

 


Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
protokol.PDF
SHA-256 Хеш
569653e5d4696f46242116ab455f6f87f51f4c46905ca7d350cb4718908db656

Сериен номер:4b47a43b3b26fec5

Издадено:04.01.2017 16:33:38

 tsr файл - изтегли;


.