Печат
Понеделник, 19 Декември 2016г. 18:07ч.

Обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП /събиране на оферти с обява/ с предмет: „Доставка на хранителни продукти и хляб за нуждите на Община Девин по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Девин” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най - нуждаещите се лица за периода 2014-2020, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002. „Осигуряване на топъл обяд - 2016” за срок от четири месеца”

 

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - отвори;

Документация за поръчката - изтегли; 

 


 


 

Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 

Файл
topal obqd.zip
SHA-256 Хеш
9ed0f57f97835a6595ce3ed9f8288a9443f79004e467e998c4c3f780d5c81b25

Сериен номер:3ba1860bcc78841b

Издадено:19.12.2016 17:11:16

 tsr файл - изтегли;


.