Печат
Сряда, 09 Ноември 2016г. 15:03ч.

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: „Основен ремонт на сградата на сградата на кметство в с. Михалково”

 

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - отвори;

 

Документация за поръчката - изтегли 


 


Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 

Файл
remont_kmetstvo_mihalkovo.zip
SHA-256 Хеш
57c183a981609f3e92f55052d26cd346f84d18a93ac1ccfc506c307d9def4efd

Сериен номер:5085ac9f452a64aa

Издадено:09.11.2016 14:01:01

 tsr файл - изтегли;