Печат
Понеделник, 10 Октомври 2016г. 11:11ч.

Решение за класиране на участниците в пазарни консултации по проект: „Изграждане и рехабилитация на външна и вътрешна водоснабдителна система и съоръжения на четири села в Община Девин“ - отвори;

 Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
RESHENIE-519.PDF
SHA-256 Хеш
46d790ccd298b2ec67a36a44b62c16cd02571fa6d9fa2dca885e3c2b8500e04f

Сериен номер:5bd098ca2aa7b6c0

Издадено:10.10.2016 11:09:39

tsr фаил - изтегли;