Печат

Съобщение за отваряне на ценови оферти за участие в обществена поръчка с предмет: Снегопочистване и зимно поддържане на общинската пътна мрежа, разположена на територията на община Девин за оперативен сезон 2016/2017 г. , разделена на три обособени позиции. - отвори;