Печат
Петък, 22 Януари 2021г. 17:17ч.

СПИСЪК

на допуснатите до интервю кандидати за

длъжността младши експерт „Проекти и хуманитарни дейности”

в Общинска администрация – Девин

1. Ивелина Венелинова Дьовленска

2. Розалина Райчева Димитрова

3. Марина Льониева Лазарева

4. Естела Асенова Атанасова

5. Виктория Валентинова Кушева

6. Ширин Еминова Андреева

7. Росица Младенова Ашикова

8. Гергана Георгиева Петрова

9. Стоян Тодоров Доневски

10. Йорданка Стефанова Татарова

11. Милена Иванова Кехайова

Интервюто ще се проведе на 26.01.2021 г. от 10:00 часа в ст. № 10, ет.II, в сградата на Общинска администрация – Девин, с адрес: гр. Девин, ул. Дружба № 1.

Председател на конкурсната комисия:

Инж. Николай Юруков       /П/

Заместник-кмет на община Девин

Дата: 22.01.2021 г.

 

 

 

 

СПИСЪК

на недопуснатите до интервю кандидати за

длъжносттамладши експерт „Проекти и хуманитарни дейности

в Общинска администрация – Девин

  1. 1.Хюлия Фейзи Джебир

Не са представени всички необходими документи, съгласно обявление за подбор на кандидати по документи и събеседване за заемане на длъжността: младши експерт „Проекти и хуманитарни дейности

Председател на конкурсната комисия:

Инж. Николай Юруков     /П/

Заместник-кмет на община Девин

Дата: 22.01.2021 г.