Печат
Понеделник, 18 Септември 2017г. 16:09ч.

списък

на допуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжността

Началник на отдел „Административно обслужване”

в Общинска администрация - Девин

 

1.    ДИМИТРИНА ЛЕВТЕРОВА КАРАГЕГОВА

Конкурсът ще се проведе на 26.09.2017 г. от 10.00 ч., в стая № 10, ет. 2 в сградата на Общинска администрация, гр.Девин, ул.„Дружба”, № 1.

 

Председател на конкурсната комисия:

            /П/

ВЛАДИМИР СОЛАКОВ

Зам.-кмет на община Девин

Дата: 18.09.2017 г.                                                                                 


 

списък

на недопуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжността

Началник на отдел „Административно обслужване”

в Общинска администрация - Девин

 

НЯМА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

Председател на конкурсната комисия:

            /П/

ВЛАДИМИР СОЛАКОВ

Зам.-кмет на община Девин

Дата: 18.09.2017 г.