Печат
Сряда, 20 Януари 2021г. 18:50ч.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

1. ПК: „Образование, младежки дейности, спорт, туризъм и култура” („ОМДСТК”)

2. ПК: „Устройство на територията. Общинска собственост, селско и горско стопанство” („УТОССГС”)

3.ПК „Здравеопазване и социална политика. Екология” („ЗСПЕ”)

4. ПК „Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми” („БФЕФП”)

ЗАСЕДАНИЕ:21.01.2021 г. /четвъртък/ от 17:00 часав заседателна зала на ОБС - Девин