Печат
Сряда, 21 Юли 2021г. 16:27ч.

 

Съобщение за публично обявяване на процедура по издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище Беденски бани за обект „Сгради за отдих и обществено обслужващи дейности” ПИ с идентификатор 03211.132.25, местност "Караджова нива", по КККР на с.Беден, община Девин, област Смолян. - ОТВОРИ;