Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Проекти на нормативни актове преди 01 май 2020 г.

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Проекти на нормативни актове

Обявление за обществено обсъждане на План - сметка, чистота за 2023 г.

   Показване на № 
1 ПРОЕКТ НА КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА В ОБЩИНА ДЕВИН 2023 – 2026 г. 662
2 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на Правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Девин 636
3 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Девин 2020-2022 г. 705
4 Проект за Правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Девин 894
5 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на Програма за разпореждане и управление на общинската собственост за 2020 година 638
6 Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Девин 2020-2022 г. 1288
7 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на Програма за енергийна ефективност на Община Девин за периода 2019 – 2024 г. 811
8 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Девин 2019 - 2022 година 784
9 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на Дългосрочна програма на община Девин за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2019 - 2029 година 688
10 Проект на Програма за енергийна ефективност на Община Девин за периода 2019 – 2024 г. 1658
11 Справка за постъпилите предложения във връзка с проектa на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация 871
12 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин 781
13 Няма постъпили предложения по проекта на План - сметка на разходите за събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, и определяне на размера на такса битови отпадъци ... 1384
14 Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в Община Девин 2019 – 2022 година 853
15 Проект на Дългосрочна програма на Община Девин за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2019 – 2029 година 1069
16 Проект на Правилник за организацията и дейността на общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 1007
17 Проект на План - сметка на разходите за събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, и определяне на размера на такса битови отпадъци на територията на община Девин за 2020г. 2755
18 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин 1034
19 Справка за постъпилите предложения и становища по проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Девин 1070
20 Справка за постъпилите предложения и становища по проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин 1121
21 Справка за постъпилите предложения и становища по проект на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Девин 1078
22 Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Девин 778
23 Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин 968
24 Проект на Наредба за управление на горските територии собственост на община Девин 917
25 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Девин 814
26 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проектa на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Девин 722
27 Справка за постъпилите предложения относно Проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 738
28 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин 848
29 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Девин 1165
30 Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 1006
31 Проект на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Девин 1016
32 Справка за постъпилите предложения и становища по Проекта на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Девин 1017
33 Покана за обществени консултации по проект за Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Девин 974
34 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин 945
35 Проект на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Девин 1751
36 Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин 1392
37 Съобщение за постъпили предложения към Проект на План - сметка на разходите за събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, и определяне на размера на такса битови отпадъци за 2019 г. 1026
38 Проект на План - сметка на разходите за събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, и определяне на размера на такса битови отпадъци на територията на община Девин за 2019г. 1762
39 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на Процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник 1158
40 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Девин 970
41 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Девин 1046
42 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на НАРЕДБА за упражняване правата на собственик на община Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия 914
43 Проект на Процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник 1510
44 Проект на Наредба за упражняване правата на собственик на община Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия 1161
45 Проект на допълнение към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги – месечни такси в ЦПЛР-Ученическо общежитие „Васил Левски”, гр. Девин 1572
46 Проект на Система за прием в първи клас на общинските училища на територията на град Девин 1429
47 Съобщение за постъпили предложения към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Девин 1114
48 Съобщение за постъпили предложения към Проект на Правилник за организацията и дейността на на Общински съвет Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 1214
49 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Девин 1378
50 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин 1323
 
«НачалоПредишна12СледващаКрай»
Страница 1 от 2

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер