Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Проекти на нормативни актове преди 01 май 2020 г.

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Проекти на нормативни актове

Обявление за обществено обсъждане на План - сметка, чистота за 2023 г.

   Показване на № 
1 ПРОЕКТ НА КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА В ОБЩИНА ДЕВИН 2023 – 2026 г. 781
2 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на Правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Девин 687
3 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Девин 2020-2022 г. 793
4 Проект за Правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Девин 1003
5 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на Програма за разпореждане и управление на общинската собственост за 2020 година 736
6 Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Девин 2020-2022 г. 1395
7 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на Програма за енергийна ефективност на Община Девин за периода 2019 – 2024 г. 869
8 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Девин 2019 - 2022 година 841
9 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на Дългосрочна програма на община Девин за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2019 - 2029 година 736
10 Проект на Програма за енергийна ефективност на Община Девин за периода 2019 – 2024 г. 1748
11 Справка за постъпилите предложения във връзка с проектa на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация 925
12 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин 856
13 Няма постъпили предложения по проекта на План - сметка на разходите за събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, и определяне на размера на такса битови отпадъци ... 1477
14 Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в Община Девин 2019 – 2022 година 910
15 Проект на Дългосрочна програма на Община Девин за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2019 – 2029 година 1176
16 Проект на Правилник за организацията и дейността на общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 1125
17 Проект на План - сметка на разходите за събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, и определяне на размера на такса битови отпадъци на територията на община Девин за 2020г. 2813
18 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин 1108
19 Справка за постъпилите предложения и становища по проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Девин 1189
20 Справка за постъпилите предложения и становища по проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин 1219
21 Справка за постъпилите предложения и становища по проект на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Девин 1144
22 Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Девин 873
23 Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин 1027
24 Проект на Наредба за управление на горските територии собственост на община Девин 1022
25 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Девин 860
26 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проектa на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Девин 780
27 Справка за постъпилите предложения относно Проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 833
28 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин 943
29 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Девин 1250
30 Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 1075
31 Проект на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Девин 1121
32 Справка за постъпилите предложения и становища по Проекта на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Девин 1108
33 Покана за обществени консултации по проект за Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Девин 1081
34 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин 990
35 Проект на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Девин 1870
36 Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин 1458
37 Съобщение за постъпили предложения към Проект на План - сметка на разходите за събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, и определяне на размера на такса битови отпадъци за 2019 г. 1115
38 Проект на План - сметка на разходите за събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, и определяне на размера на такса битови отпадъци на територията на община Девин за 2019г. 1822
39 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на Процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник 1209
40 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Девин 1055
41 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Девин 1140
42 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на НАРЕДБА за упражняване правата на собственик на община Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия 973
43 Проект на Процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник 1603
44 Проект на Наредба за упражняване правата на собственик на община Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия 1227
45 Проект на допълнение към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги – месечни такси в ЦПЛР-Ученическо общежитие „Васил Левски”, гр. Девин 1721
46 Проект на Система за прием в първи клас на общинските училища на територията на град Девин 1527
47 Съобщение за постъпили предложения към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Девин 1211
48 Съобщение за постъпили предложения към Проект на Правилник за организацията и дейността на на Общински съвет Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 1260
49 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Девин 1469
50 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин 1386
 
«НачалоПредишна12СледващаКрай»
Страница 1 от 2

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер