Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения по ДОПК
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК в периода от 11.12.2020 г. до 24.12.2020 г. 508
2 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК в периода от 11.11.2020 г. до 24.11.2020 г. 363
3 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК в периода от 11.08.2020 г. до 24.08.2020 г. 328
4 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК в периода от 08.07.2020 г. до 21.07.2020 г. 436
5 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК в периода от 06.06.2020 г. до 19.06.2020 г.. 445
6 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК в периода от 08.01.2020 г. до 23.01.2020 г.. 912
7 Съобщение по чл.32 от ДОПК до СТЕФАН МИЛЕВ - 05.06.2019 г. 435
8 Съобщение по чл.32 от ДОПК до КОСТАДИН КОТЕВСКИ - 05.06.2019 г. 430
9 Съобщение по чл.32 от ДОПК до ИВАН ХРИСТЕВ - 05.06.2019 г. 404
10 Съобщение по чл.32 от ДОПК до ДАНЧО РУМЕНОВ - 05.06.2019 г. 411
11 Съобщение по чл.32 от ДОПК до АВРАМ БАДЕВ - 05.06.2019 г. 379
12 Съобщение по чл.32 от ДОПК до ХИНТЕРЕГЕР ЮРГЕН - 23.05.2019 г. 435
13 Съобщение по чл.32 от ДОПК до ТСК-АКТИВ ЕООД - 23.05.2019 г. 517
14 Съобщение по чл.32 от ДОПК до ЕЛИТ ХОТЕЛ ООД - 23.05.2019 г. 430
15 Съобщение по чл.32 от ДОПК до ФИЛМАР ИНЖЕНЕРИНГ ООД - 06.02.2019 г. 540
16 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК за периода от 24.01.2018 г. до 07.02.2018 г. 885
17 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК за периода от 17.01.2018 г. до 31.01.2018 г. 1187
18 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК за периода от 12.09.2017 г. до 24.09.2017 г. 1121
19 Списък на лицата, които следва да се явят в отдел "МДТ”, Община Девин, ул. "Васил Левски” № 1 , ет.4, за връчване на Акт за установяване на задължение и Съобщения до същите лица по чл. 32 от ДОПК за периода от 06.12.2015 г. до 20.12.2016 г. 2037
20 Съобщение по чл.32 от ДОПК до ЕТ "Стоян Пехливанов" - 05.02.2015 г. 2210
21 Съобщение по чл.32 от ДОПК до Стефан Радков Милев - 05.02.2015 г. 1954
22 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Смиледа" ЕООД- 05.02.2015 г. 1918
23 Съобщение по чл.32 от ДОПК до Девин строй - 05.02.2015 г. 2098
24 Съобщение по чл.32 от ДОПК до Веска Емилова Милева - 05.02.2015 г. 1758
25 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Горпром" АД - 05.02.2015 г. 1816
26 Списък на съобщенията по чл.32 от ДОПК периода от 05.02.2015 г. до 20.02.2015 г. 2118
27 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Горпром" АД - 2014 г. 1851
28 Съобщение по чл.32 от ДОПК до Лазар Григоров Тодев 1844
29 Съобщение по чл.32 от ДОПК до „Смиледа” ООД - 2014г. 1704
30 Съобщение по чл.32 от ДОПК до „ИБВ БЪЛГАРИЯ” ООД 1796
31 Списък на съобщенията по чл.32 от ДОПК периода от 06.10.2014 г. до 20.10.2014 г. 2005
32 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Горпром" АД 3445
33 Списък на съобщенията по чл.32 от ДОПК периода от 07.11.2012 г. до 21.11.2012 г. 2791
34 Списък на съобщенията по чл.32 от ДОПК периода от 22.08.2012 г. до 05.09.2012 г. 2622
35 Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Смиледа" ООД 3128
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер