Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че срокът за предоставяне на безплатен топъл обяд се удължава до 31.12.2020 г. 115
2 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че срокът за предоставяне на безплатен топъл обяд се удължава до 31.10.2020 г. 183
3 По предложение на кмета на община Девин с решение № 112/06.08.2020 г. на Общински съвет – Девин е разкрита Детска млечна кухня към ДГ „Изворче” – Девин 550
4 Заповед за обявяване на водните площи за къпане за 2020 г. 190
5 Заповед №РД-09-399/03.08.2020 г. на кмета на община Девин за забраняване провеждането на публично християнско събрание – музикална програма под мотото „Фестивал на Надеждата” на 09.08.2020 г. на площада в гр. Девин 229
6 Заповед №РД-09-398/03.08.2020 г. на кмета на община Девин за забраняване провеждането на публично християнско събрание – музикална програма под мотото „Фестивал на Надеждата” на 11.08.2020 г. в центъра на с. Триград 159
7 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че срокът за предоставяне на безплатен топъл обяд се удължава до 31.08.2020 г 160
8 Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти №BG14MFOP001-4.064 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности” 97
9 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че срокът за предоставяне на безплатен топъл обяд се удължава до 24.07.2020 г 452
10 Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти №BG14MFOP001-4.063 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от стратегия за ВОМР на Мирг „Високи западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ 259
11 Конкурсна процедура за набиране на проектни предложения към ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА 178
12 Съобщение до собствениците на домашни кучета 205
13 Поздравление на кмета на община Девин Здравко Иванов за 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост 250
14 Община Девин уведомява заинтересованите страни, че могат да заявяват желание за включване в програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ 376
15 Стартира прием на Заявление-декларация за потребители на социалната услуга "Домашен помощник" по Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда" 601
16 Обява за набиране на кандидати за военна служба в Сухопътни войски - февруари 2020 г. 340
17 Кметът на Девин се срещна с Белгийския посланик, с посланика на Италия и главния изпълнителен директор на "Девин" ЕАД 254
18 Обява за набиране на кандидати за военна служба - февруари 2020 г. 238
19 Съобщение на СГКК - Смолян за започнато производство за отстраняване на явна фактическа грешка, засягащо поземлени имоти в землището на с. Михалково и на с. Осиково 244
20 Покана за участие във фестивал на родопската храна "Родопска угодия", който ще се проведе на 20-23.03.2020 г. в гр. Девин 1166
21 Призив за освобождаване на тротоари, улични платна, зелени площи или междублокови пространства от строителни материали, отпадъци, дърва, дървен материал или насипни товари 301
22 Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти „Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно ... 213
23 Информация и образци за сдруженията на собствениците 697
24 Покана за бизнес форум в гр. Едирне, Р. Турция, който ще се проведе на 19-20.11.2019 г. 346
25 Покана за провеждане на обучение на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) в община Девин от представители на Общинска избирателна комисия – Девин на 23 октомври 2019 г., от 10.00 часа, в заседателната зала на Общинска администрация – Девин 300
26 Съобщение на Министерството на вътрешните работи 354
27 Интернет страницата на ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” за справки в избирателните списъци за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (неделя), е активна. 484
28 Информация за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 273
29 Информация във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година (неделя) 472
30 Обява за набиране на кандидати за военна служба 306
31 Покана за участие в информационно събитие с представители на Областен информационен център - Смолян, което ще се проведе на 28.08.2019 г. от 10:30 ч. до 12:00 ч. на центъра на гр. Девин (до шадравана) 391
32 На 17.09.2019 г. Териториално поделение на Национален осигурителен институт – Смолян организира приемна в община Девин за разясняване на промените в пенсионното законодателство. 270
33 Информация за условията и реда за подпомагане на стопани, предприели мерки за почистване и дезинфекция, във връзка с извършено доброволно клане на прасета за угояване, за лични нужди в санитарните зони 245
34 Община Девин приема заявления за включване в механизма лична помощ 392
35 Програма за празника на град Девин и на минералната вода - 9,10 и 11 август 2019 г. 1258
36 Спортни мероприятия за празника на град Девин и минералната вода 286
37 Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти от стратегия за ВОМР на МИРГ „„Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“ 299
38 Конкурс за избор на външни експерти – оценители за създаване на база данни от оценители на проекти по мерки към Стратегията за ВОМР за територията на МИРГ „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ 499
39 Заповед за обявяване на водните площи за къпане за 2019 г. 292
40 От 15 до 17 юли 2019 г. ще се проведе мероприятие от Национална кампания "Заедно за по-добро здраве". 290
41 Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти №BG14MFOP001-4.004 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” 257
42 Министерство на отбраната кани гражданите да присъстват на Национална информационна кампания "Бъди войник" в гр. Смолян на 20.06.2019 г. от 16.00 часа 556
43 Часът на тръгване от София по редовната автобусна линия, която се изпълнява в понеделник, сряда, петък и неделя се променя от 17.15 на 16.20 ч., считано от 10 юни 2019 г. понеделник 238
44 След една година общините Доспат, Сатовча, Борино, Девин и Сърница ще имат компостираща инсталация 412
45 Покана за провеждане на обучение на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) в община Девин от представители на Районна избирателна комисия – Смолян на 22 май 2019 г., от 10.00 часа, в заседателната зала на Общинска администрация – Девин 272
46 Териториално поделение на НОИ-Смолян организира в офиса на НОИ гр. Девин (В сградата на бивш щаб на военно поделение; ул.” Васил Левски” 1,етаж 3,стая 1) на 16.05.2019г. от 09.30 часа до 16.00 часа 300
47 Определени са секциите за машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 390
48 Интернет страницата на ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” към МРРБ, за справки в избирателните списъци за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. вече е активна 309
49 Публикувани са избирателните списъци - част I за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. 539
50 Областният управител Недялко Славов с приемна в Девин 415
51 Обществено обсъждане в Община Девин във връзка с изпълнение на Договор № РДГ-СМ-Д-10/17.08.2017г. с предмет „Изработване на областни планове за развитие на горските територии за Област Смолян“, 292
52 Календар за предвидените културни събития и прояви през 2019 г. в община Девин 2025
53 Информация (общ текст) по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите 412
54 Удължаване на грипната ваканция на учениците до края на седмицата - 25.01.2019 г. (включително) 590
55 Преустановяване на учебните занятия във всички училища на територията на област Смолян от 21.01.2019 г. до 23.01.2019 г. включително 327
56 Обществени обсъждания на проект за Областен план за развитие на горските територии за област Смолян 1136
57 Заповед за обявяване на водните площи за къпане за 2018 г. 614
58 Покана за провеждане на среща с консултанти от Държавен фонд „Земеделие“ за разясняването на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 610
59 Обява за набиране на кандидати за военна служба по Заповеди на министъра на отбраната ОХ №-206/09.03.2018 г. и ОХ №-211/12.03.2018 г. 925
60 Заповеди № РД-09-49 от 06.02.2018 г., № РД-09-53 № РД-09-54 от 09.02.2018 г. на кмета на община Девин за определяне на забранение за паша горски територии. 759
61 Заповед във връзка с утежняване на пътната обстановка и с цел осигуряването на нормална проходимост по пътищата и улиците на територията на Община Девин 862
62 Програма за честване на 3 март - национален празник на Република България 1548
63 Съобщение за проявен интерес за използването и отдаването под наем на апартаменти в гр.Девин, които не се използват в момента. 958
64 Заповед за осигуряване на нормална обстановка по време на честването на Коледа и посрещане на новата 2018 година 1067
65 Официална церемония по откриване на санираните сгради – РУ „Полиция” и РС „ПБЗН” – гр.Девин на на 15 декември 2017 г. /петък/ 880
66 Съобщение за тържествено запалване светлините на коледната елха 924
67 Програма по случай 105 години от освобождението на град Девин и региона 934
68 Обява за набиране на кандидати за военна служба по Заповед на министъра на отбраната № ОХ-978/12.09.2017г. 934
69 Обявa за набиране на кандидати за приемане на военна служба 792
70 Турнир по плуване по случай празника на град Девин и на минералната вода. 935
71 Програма за празника на град Девин и на минералната вода. 4832
72 Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд за стопанската 2017-2018 год. на територията на област Смолян 1105
73 Покана за участие в информационна среща по проект „Подготвителна помощ за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИРГ „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ 821
74 В община Девин стартира акция по обезпаразитяване и кастрация на безстопанствени кучета, с цел овладяване на популацията им. 841
75 Доклад от извършен собствен мониторинг на фирма "РОДОПА ТРЕЙС" ЕАД, както и резултатите от извършени измервания на емисии във въздуха от източник - мобилен асфалтосмесител SIM EASYBATCH, намиращ се в местност Добросте, землище на гр.Девин. 1114
76 По време на пролетния годишен технически преглед ще бъдат изпуснати води през основните изпускатели на язовирите в язовирен район „Голям Беглик” 1251
77 Заповед за местата за събиране на подписи в гр. Девин и населените места в община Девин във връзка с постъпило уведомление от Инициативен комитет „Да защитим водата на Девин” за събиране на подписка против увеличаване на питейната вода в община Девин 1181
78 Обявяваме на Вашето внимание Заповед № РД-89/03.02.2017г. на Министерството на околната среда и водите за определяне на допустимите за събиране количества билки от естествените им местообитания, извън националните паркове. 1007
79 Заповед за обявяване на водните площи за къпане за 2017 г. 1064
80 Поздравление за Великден от кмета на Община Девин 1121
81 Поздравителен адрес до горските стопанства на територията на Община Девин 1197
82 Заповед на областния управител на област Смолян за определяне на пожароопасен сезон в горските територии на област Смолян 877
83 Заповед за опазване на обществения ред и осигуряване на нормална обстановка преди и по време на произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. 958
84 Гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването в изборите за народни представители на 26 март 2017 година. 1092
85 Обява за набиране на кандидати за приемане на военна служба на лица,завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за Националната гвардейска част 877
86 Покана до членовете на СИК за участие в обучение за произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени на 26 март 2017 г. 1088
87 Списък на заличените лица от избирателните списъци за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г. 837
88 Заповеди за назначаване на комисии за изготвяне на споразумения между лицата, подали заявления за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади 1673
89 Заповеди № РД-09-76, № РД-09-77 и № РД-09-78 от 21.02.2017 г. на кмета на община Девин за определяне на забранение за паша горски територии. 1058
90 Заповед № РД-09-80/21.02.2017 г. за определяне на местата за поставяне на агитационни материали 1028
91 Програма за честване на 3 март - национален празник на Република България 3243
92 „Интернет страницата на ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” към МРРБ, за справки в избирателните списъци за изборите за Народно събрание на 26 март 2017 г. вече е активна. 1450
93 Публикувани са избирателните списъци за изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. 1297
94 Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г. 1154
95 Покана до упълномощените представители на политическите партии и коалиции от партии за консултации за сформиране на Секционни избирателни комисии 1129
96 Обява за набиране на кандидати за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни формирования на Сухопътните войски 1029
97 От 16 януари 2017 г. стартира I етап от раздаването на индивидуални пакети с хранителни продукти. 1167
98 Съобщение във връзка с прогнозите за очаквани обилни снеговалежи и утежняване на пътната обстановка 1180
99 Поздравление за Нова година от кмета на Община Девин 1434
100 Поздравление към гражданите и гостите на общината от кмета на община Девин 1200
 
«НачалоПредишна12СледващаКрай»
Страница 1 от 2

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер