Начало ОБЯВЛЕНИЯ Покани към гражданите на община Девин
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Покана за публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг от фонд Флаг ЕАД за финансиране на проект „Богатствата на Западни Родопи” 1767
2 Покана за публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг от фонд Флаг ЕАД за финансиране на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Девин” 1993
3 Покана за публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг от фонд Флаг ЕАД за финансиране на проектиране на обекти от пътната, туристическата, спортната и социална инфраструктура на община Девин 1774
4 Покана за публично обсъждане на проект за бюджет на община Девин за 2015 г. 1823
5 Проект за бюджет на Община Девин за 2015 г. 2047
6 Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Девин за 2013 г. 1637
7 Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет на община Девин за 2015 година. 1664
8 Заключителна пресконференция по проект Подпорна стена, укрепваща речното корито с. Грохотно 2045
9 Призив към населението на гр.Девин за пролетно почистване на града. 3064
10 Покана за обществено обсъждане във връзка с предложение за поемане на дългосрочен дълг 1944
11 Проект за бюджет на Община Девин и разчет за капиталовите разходи за 2014 год. 1968
12 Публично обсъждане на Бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г. за местни дейности и Проекта на бюджет на община Девин за 2014 година 1948
13 Лятно кино с БНТ1 1951
14 Покана за обществено обсъждане на проект «Богатствата на Западни Родопи», финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. 1961
15 Кампания "Да изчистим България за един ден" 2416
16 Покана за публично обсъждане 2415
17 Покана за 3-ти март - национален празник на България 3293
18 Покана за обществено обсъждане на проекта на бюджет за 2013 г. и отчета за касовото изпълнение на бюджет 2012 г. на Община Девин 1959
19 Покана за обществено обсъждане за подмяна на дървесна растителност 2003
20 „Да изчистим България за един ден” 3631
21 Покана за публично обсъждане на проектобюджета на общината за 2012 г. 2510
22 Покана за публично обсъждане на проектобюджета на общината за 2011 г. 2046
23 Почистване на бреговете на язовир "Въча" 2428
24 Покана за публично обсъждане на проектобюджета на общината за 2010 г. 2087
25 Покана за изслушване на кмета на общината за извършеното през двете години от мандата 2744
26 Покана за обществено обсъждане 3396
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер