Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СОО2020-07 Инженеринг на тротоари, рехабилитация на централна част и ремонт на стълбище по три обособени позиции

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

СОО2020-07 Инженеринг на тротоари, рехабилитация на централна част и ремонт на стълбище по три обособени позиции
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Договор с изпълнител и приложения към договора за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР ) на тротоари, рехабилитация на ... " за втора обособена позиция 422
2 Договор с изпълнител и приложения към договора за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР ) на тротоари, рехабилитация на ... " за първа обособена позиция 473
3 Съобщение за прекратяване на на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР ) на тротоари, рехабилитация на централна част и ремонт на стълбище на територията на община Девин“ - за трета позиция 412
4 Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с предмет:„Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР ) на тротоари, рехабилитация на ... " по три позиции 634
5 Обява и информация за удължаване на първоначално определения срок за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР ) на тротоари, рехабилитация на централна ..." по три позиции 520
6 Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР ) на тротоари, рехабилитация на централна част и ремонт на стълбище на територията на община Девин“ по три обособени позиции: 630
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер