Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СОО2020-05 Инженеринг на помещения и сгради на територията на община Девин по четири обособени позиции

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

СОО2020-05 Инженеринг на помещения и сгради на територията на община Девин по четири обособени позиции
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Договор с изпълнител, приложения към договора и договор за подизпълнение за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: " Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на помещения и сгради ... " - за трета об. позиция 362
2 Договор с изпълнител и приложения към договора за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: " Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на помещения и сгради ... " - за първа об. позиция 406
3 Съобщение за прекратяване на 2-ра и 4-та позиция за обществена поръчка с предмет: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на помещения и сгради на територията на община Девин по четири обособени позиции 468
4 Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с предмет: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на помещения и сгради на територията на община Девин по четири ... 469
5 Обява и информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на помещения и сгради на територията на община Девин по четири обособени позиции 397
6 Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на помещения и сгради на територията на община Девин по четири обособени позиции 808
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер