Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява С002019-05-Инж.-проект.и авторски надзор, СМР на обект: Изграждане на покривна конструкция на ул."Малчика", гр. Девин

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

С002019-05-Инж.-проект.и авторски надзор, СМР на обект: Изграждане на покривна конструкция на ул."Малчика", гр. Девин
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Договор с изпълнител и приложения към договора за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: Инженеринг- проектиране и авторски надзор, СМР на обект: Изграждане на покривна конструкция на ул."Малчика", гр. Девин 634
2 Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с предмет: Инженеринг- проектиране и авторски надзор, СМР на обект: Изграждане на покривна конструкция на ул."Малчика", гр. Девин 629
3 Информация за удължаване на първоначално определения срок за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: Инженеринг- проектиране и авторски надзор, СМР на обект: Изграждане на покривна конструкция на ул."Малчика", гр. Девин 561
4 Инженеринг- проектиране и авторски надзор, СМР на обект: Изграждане на покривна конструкция на ул."Малчика", гр. Девин 575
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер