Начало ОБЯВЛЕНИЯ Земеделие
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Заповед № РД-09-133 от 12.04.2022 г. на кмета на община Девин 268
2 Заповед № РД-09-34 от 28.01.2022 г. на кмета на община Девин за забрана за паша 608
3 Заповед № РД-09-18 от 21.01.2022 г. на кмета на община Девин за забрана за паша 678
4 Заповед № РД-09-14 от 12.01.2022 г. от кмета на община Девин за забрана за паша на територията на ТП ,,ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - МИХАЛКОВО" 637
5 Заповед № РД-09-788 от 05.08.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите 501
6 Заповед №РД-09-229 от 29.04.2021 г. на кмета на община Девин 700
7 Заповед № РД-04-187/01.10.2020 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие",гр. Смолян - Обявление по чл.37в,ал 5 от ЗСПЗЗ. 580
8 Заповед № РД-04-157/31.07.2020 г. на директора на областна дирекция "Земеделие" гр. Смолян за определяне на комисия за землището на гр. Девин, обл. Смолян 775
9 Заповед № РД-05-216/06.11.2018 г. на Директора на Областна Дирекция Земеделие Смолян и График на заседанията на комисията по чл.37Ж, ал.2 от ЗИДЗСПЗЗ 684
10 Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд за стпанската 2018-2019 год. 774
11 Заповеди на директора на областна дирекция "Земеделие" за определяне на комисии по чл. 37 в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за землищата на гр. Девин и на с. Триград 829
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер