Начало ОБЯВЛЕНИЯ Общински поземлен фонд
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Протоколи за разпределение на пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд за стопанската 2023 – 2024 г. 785
2 Списък на пасищата, мерите и ливадите от общински поземлен фонд (ОПФ) земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ за разпределение по чл. 37И от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 г. 1088
3 Заповед на Директора на областна дирекция „Земеделие“ – гр. Смолян за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за стопанската 2022-2023 г., във връзка с разпоредбите на чл. 37ж, ал. 11 и чл. 37в, ал. 5 и 6 620
4 Заповеди на директора на Областна дирекция "Земеделие" за разпределяне на масивите по чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 година 543
5 Протоколи за разпределение на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд за стопанската 2022 - 2023 година. 996
6 Заповед № РД-04-98 от 29.09.2021 г. на директора на ОД ,,Земеделие" Смолян 521
7 Заповед № РД-09-526 на кмета на община Девин от 31.08.2021 г. 714
8 Протоколи за разпределение на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд за стопанската 2021 - 2022 година. 1031
9 Списък на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за индивидуално ползванe за стопанската 2021 - 2022 г. 667
10 Заповед РД-04-283/30.12.2020 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" за разпраделяне на масивите за ползване на пасища, мери и ливади по чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ 397
11 Протоколи за разпределение на пасища, мери и ливади Общински поземлен фонд за стопанската 2020 г.-2021 г. 1185
12 Заповед РД-04-7/02.01.2020 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" за разпраделяне на масивите за ползване на пасища, мери и ливади по чл.37ж, ал.1 от ЗСПЗЗ 849
13 Заповед за недопускане на запалвания и пожари в горските територии и защитените територии - изключителна държавна собственост, както и в района на резерватите на територията на община Девин 846
14 Заповед за предотвратяване възникването на пожари в земеделски земи и горски фонд 959
15 Заповед за предотвратяване на деяния, нанасящи вреди на селскостопански култури, трайни насаждения, естествени ливади и тревни площи 1020
16 Списък на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за индивидуално ползвани за стопанската 2018 - 2019 г. 1064
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер