Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СOO2017-13 Строителен надзор на проект на община Девин за енергийна ефективност в Дом на културата

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

СOO2017-13 Строителен надзор на проект на община Девин за енергийна ефективност в Дом на културата
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Договор с изпълнител и приложения за обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на проект на община Девин №250 за обект: „Намаляване емисиите на парниковите газове, посредством внедряване на мерки за енерг ... 788
2 Протокол от работата на комисията за разглеждане и класиране на офертите за обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на проект на община Девин №250 за обект: „Намаляване емисиите на парниковите газове ... 891
3 Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на проект на община Девин №250 за обект: „Намаляване емисиите на парниковите газове, посредством внедряване на мерки за енергийна ... 1068
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер