ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ПС2017-02 Стр. надзор спортна площадка с. Гьоврен
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Протокол, Доклад от работата на комисията и Решение за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект:„Многофункционална спортна площадка 1178
2 Протокол №2 за работата на комисията и съобщение за отваряне на ценовите оферти в публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект Многофункционална спортна площадка УПИ ІІ.. 1374
3 Протокол за разглеждане на документите за съответствие с изискванията на възложителя в публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект Многофункционална спортна площадка УПИ ІІ.. 1000
4 Публично състезание по ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект "Многофункционална спортна площадка УПИ ІІ - Училище, кв. 12, с. Гьоврен, общ. Девин" 1343
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер