Начало ОБЯВЛЕНИЯ Обявления по устройство на територията Разрешение за строеж за обект :Подпорна стена укрепваща ул. „Васил Левски”, през о.т. 1629, о.т.1374, о.т. 98, кв.59 и Разрешение за строеж за обект: „ Подпорна стена в УПИ І, кв.75, гр. Девин”
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Общинска администрация, на основание чл.149,ал.6 от ЗУТ уведомява за издадени :

І. Разрешения за строеж- 2 броя, изпратени с писмо изх. № 32-01-32 от 28.07.2015 г. доРО «НСК» Смолян при ЮЦР към ДНСК:

1. Разрешение за строеж № 27 от 23.07.2015 г. за обект :

Подпорна стена укрепваща ул. „Васил Левски”, през о.т. 1629, о.т.1374, о.т. 98, кв.59 и частично укрепване на градски парк в УПИ ІІ, кв.155, гр. Девин”- ІV категория

2. Разрешение за строеж № 28 от 23.07.2015 г. за обект:

„ Подпорна стена в УПИ І, кв.75, гр. Девин”- ІV категория

В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересованите лица, съгласно, чл.149,ал.2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Девин- отдел «УТИОС, етаж 2, стая № 16 или 13

 

От общинска администрация

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер