Начало ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ Публичен регистър за разпоредителните сделки Регистър на разпоредителните сделки за 2008 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Регистър на разпоредителните сделки за 2008 г. PDF Печат Е-поща

Р Е Г И С Т Ъ Р

ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ ЗА ПЕРОДА 01.01.2008г. до 31.12.2008г.

Данъчна и

пазарна оценка

Пазарна оценка опр.от ОбС

Цена на сделката

Данни за имота по АОС

Начин за разпореждане

Решение № на ОбС Девин

приобретател

1

2

3

4

5

6

7

1.

374.10лв.

1305лв.

1305лв.

1305лв

част от УПИ-ХХVІІ, кв.15,гр.Девин

с площ 87кв.м.

Замяна

№19/23.01.2008г.

Найден Ф.Байрактаров

гр.Девин

2.

150.50лв.

700лв.

700лв.

700лв.

част от УПИ-ХІІІ,кв.15

гр.Девин с площ 35 кв.м.

Продажба

/ликвидиране на съсобственост/

№54/24.04.2008г

Бинка, Ивелина, Румен Паничарови и Галя Дамбова

гр.Девин

3.

2623лв.

4110лв.

4110лв.

4110лв.

УПИ-ХІХ,кв.56 гр.Девин

с площ 610кв.м.

Продажба/ право на собственост при ОПС/

№216/10.10.2007г.

Владимир и Адриан Солакови, Захаринка Токина

гр.Девин

4.

3021.80лв.

3198лв.

3198лв.

3198лв.

УПИ-ІІ,кв.77 гр.Девин

с площ 521 кв.м.

Продажба/ право на собственост при ОПС/

№18/23.01.2008г.

Стоян и Тотка Бечеви гр.Смолян

5.

580лв.

810лв.

2000лв.

2000лв.

част от УПИ-ХІІІ,кв.28 гр.Девин с площ 100кв.м.

Продажба/ право на собственост при ОПС/

№46/17.04.2008г.

Севдалина и Красимир Банкатев, Теменужка Белилова

гр.Девин

6.

2199.40лв.

2859лв.

2859лв.

2859лв.

УПИ-І,кв.1 с.Чуруково

с площ 1580 кв.м.

Продажба/ право на собственост при ОПС/

№222/1.11.2007г.

Петър,Танка, Ангел и Екатерина Учикови

гр.Пловдив

7.

58320лв.

157624.50лв.

360000лв.

360000лв.

УПИ-V,кв.2 гр.Девин

с площ 18000кв.м.

Продажба/ право на собственост при ОПС/

№78/30.05.2008г.

„Девин” АД

гр.Девин

8.

1376 лв.

1890лв.

3200лв.

3200лв.

УПИ-ХІV,кв106 гр.Девин с площ

320 кв.м.

Продажба/ право на собственост при ОПС/

№87/27.06.2008г.

Северин Сл.Стоянов

гр.Девин

9.

1548лв.

6372лв.

6372лв.

6372лв.

УПИ-І,кв.9 гр.Девин с площ 360кв.м.

Продажба /право на собственост при ОПС/

№102/25.07.2008г.

Левен Федев Младенов

гр.Девин

10.

1479лв.

4695.50лв.

4696.50лв.

4696.50лв.

УПИ-VІ,кв.4 с.Михалково с площ 510кв.м.

Продажба/ право на собственост при ОПС/

№123/28.08.2008г

Сийка, Мариана и Димитър Гуглеви

с.Михалково

11.

6915.80лв.

17197.10лв.

33196лв.

33196лв.

Част от УПИ-ХІ, кв.50 гр.Девин с площ 1333кв.м.

Ликвидиране на съсобственост и замяна

№79/30.05.2008г.

ЕТ ”Иванка Доспатлиева – Юлиана”.

гр.Девин

12.

-

367.65лв

367.65лв.

367.65лв.

УПИ-ІV,кв.14 с.Михалково

с площ 45кв.м.

Продажба/ право на собственост при ОПС/

№122/28.08.2008г.

Дамян Ганев

с.Михалково

13.

307.40

250лв.

312лв.

312лв.

ОПС за УПИ-Х,кв.62 гр.Девин за 15кв.м.

ОПС

№50/24.04.2008г.

ЕVN България

КЕЦ Девин

гр.Девин

14.

-

354лв.

354лв.

354лв.

ОПС-УПИІХ,кв.56 гр.Девин за 60кв.м.

ОПС

№103/25.07.2008г

Росен Ст.Апостолов

гр.Девин

15.

1414.70лв-

-

-

безвъзмездно

ОПС-УПИ-ХVІ,кв.65 гр.Девин за 696кв.м.

ОПС

№109/25.07.2008г.

Петър и Севда Узунови

гр.Девин

16.

1088лв.

111лв.

150лв.

150лв.

ОПС-УПИ-ХХХ,кв.2

с.Триград за 80кв.м.

ОПС

№37/20.03.2008г.

Цветан Славоков

с.Триград

17.

1638.30лв.

210лв.

250лв.

250лв.

ОПС-УПИ-ІІІ,кв.15 гр.Девин за 32кв.м.

ОПС

38/20.03..2008г.

Никола Иванов Пеевски

гр.Девин

18.

588.80лв.

1014лв.

1224.91лв.

1224.90лв.

ОПС-УПИ-ІІ,кв.16

с. Грохотно за 576кв.м.

ОПС

№85/01.07.2008г.

Сунай Салиев Картълов

с.Грохотно

19.

584.80лв.

1514.83лв.

1514.83лв.

1514.83лв.

част от УПИ-ІІІ, кв.140

гр.Девин с площ 136кв.м.

Ликвидиране на съсобственост

№185/28.09.2007г.

№53/24.04.2008г.

Альоша Глухов

гр.Девин

20.

7.20лв.

820лв.

1295лв.

1295лв.

Земеделски имот пл.№143045,ливада ,десета категория,м.Патлейно зем.Девин с площ 2677кв.м.

Замяна

№91/27.06.2008г.

Северин Яс.Низамов гр.Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер