Начало ОБЯВЛЕНИЯ Обявления по устройство на територията Издадено е разрешение за строеж № 22/01.07.2015 г. от Главният архитект на Община Девин за обект „Пристройка към жилищна сграда”-V категория в УПИ І-271, кв.60, по ПУП на гр.Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 13 Юли 2015г. 09:59ч.

СЪОБЩЕНИЕ

 

            Общинска администрация гр. Девин, на основание чл.149, ал.1 и параграф 4,ал.1 и ал.2 от ЗУТ уведомява заинтересованите страни- н-ци на Северин Северинов Прингов: Савка Велинова Прингова, Севдалина Северинова Прингова и Венелин Северинов Прингов, че от Главният архитект на Община Девин са одобрени проекти и издадено разрешение за строеж № 22/01.07.2015 г. от Главният архитект на Община Девин за обект „Пристройка към жилищна сграда”-V категория в УПИ І-271, кв.60, по ПУП на гр.Девин,имот с идентификатор 20465.502.271, по Кадастрална карта на гр.Девин на Недко Радулов Прингов.

Проектът се намира в отдел „УТИОС” при Община Девин и може да се прегледа от заинтересованите страни.

Строителното разрешение подлежи на обжалване чрез Община Девин до началника на РО „НСК” гр. Смолян при РДНСК- ЮЦР гр. Пловдив в 14- дневен срок от получаване на съобщението.

 

 

                                 От общинска администрация

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер