Начало ОБЯВЛЕНИЯ Обявления по устройство на територията Проект за ПУП-ПРЗ с обхват: ПИ 123012 в м. „Павлово”,с. Брезе
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Общинска администрация, на основание чл.129,ал.2 и параграф 4,ал.1 от ЗУТ уведомява заинтересованите страни - собственици на съседни имоти, че със заповед № РД-09-190 от 22.05.2015 г. на Кмета на Община Девин е одобрен проект за ПУП-ПРЗ с обхват: ПИ 123012 в м. „Павлово”,с. Брезе, община Девин, като се образува нов кв.1 и нов УПИ І- 123012 за техническа инфраструктура с указан начин на застрояване и с устройствени показатели- плътност на застрояване max.20%,min.озеленяване 50%, Кинт max.0.2, застрояване до 3 етажа и височина на кота стреха до 8 м. за изграждане на обект „Базова станция за GSM/UMTS наMtel”, собственост на „Мобилтел” ЕАД гр.София.

       Проектът се намира в отдел „УТИОС” при Община Девин и може да се прегледат от заинтересованите страни.

     Искания и възражения по проекта се правят писмено чрез Община Девин до Административен съд гр. Смолян в 14- дневен срок от получаване на съобщението.

 

                                От общинска администрация

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер