Начало ОБЯВЛЕНИЯ Покани към гражданите на община Девин Покана за участие в обществено обсъждане на 28.04.2015 г.във връзка с изпълнение на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Девин“
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 21 Април 2015г. 15:09ч.

Проект на община Девин

„ИЗГОТВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГР. ДЕВИН“

Договор за БФП № BG161PO001/5-03/2013/023-U-08, финансиран по ОПРР 2007-2013

Изпълнител: „Интегриран план Девин“ ДЗЗД

 

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР И БИЗНЕС,

КОЛЕГИ,

 

 

Във връзка с изпълнение на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Девин“ (ИПГВР), от името на община Девин и „Интегриран план Девин“ ДЗЗД, имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в Обществено обсъждане, което ще се проведе на 28 април 2015 г., вторник, от 10:30 ч. в заседателната зала на община Девин.

В рамките на събитието ще се обсъди проектът на ИПГВР, неговите цели, приоритети и интервенциите, чрез които те ще се постигнат. Ще се идентифицират потенциални инвеститори (източници на финансиране), партньори и др. заинтересовани лица, които ще участват в последващото реализиране на ИПГВР.

Вашето участие и мнение са от съществено значение за изготвянето на реален и адекватен на нуждите Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Девин!

Очакваме Ви!

 

 

Екипът на „Интегриран план Девин“ ДЗЗД

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер