Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи Обявяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот в сграда с идентификатор 20465.502.287.1, град Девин, община Девин, област Смолян, ул. „Орфей” №1
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 09 Юли 2024г. 13:03ч.

 

ОБЯВА

Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-370/09.07.2024 г. на Кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за наем на общински недвижим имот:помещения  с площ 40 кв. м., находящо се на приземен етаж в сграда с идентификатор 20465.502.287.1, град Девин, община Девин, област Смолян, ул. „Орфей” №1, предназначение на помещението: за склад,  актувана с акт за публична общинска собственост № 112/30.09.1998 г., за срок от 5 (пет) години.

 

 

Търгът ще се проведе при следните условия:

 

 

Наименование на

помещението

Предназначение, за което се отдава под наем

Площ

(в кв. м)

Начална тръжна месечна наемна цена

(в лева)

Стъпка на наддаване

(в лева)

Депозит (в лева)

1

Помещение в сграда 20465.502.287.1 град Девин, община Девин, ул. „Орфей-“ №1

За склад

40

60

6

72

 

 

Срокът за внасяне на депозита за участие в търга е от 17.07.2024 г. до 16:00 ч. на 26.07.2024 г.

Депозитът за участие се внася на касата в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба“ № 1, или по банков път.

Място, цена и срок за закупуване на тръжната документация: Тръжната документация може да бъде закупена в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1, ет. ІІ, стая №11. Цената за закупуване е 30 (тридесет) лева. Срокът за закупуване на тръжната документация е от 17.07.2024 г. до 16:00 ч. на 26.07.2024 г.

Срок за подаване на предложения за участие в публичния търг: Предложения за участие в търга се подават в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1 от 17.07.2024 г. до 16:00 ч. на 26.07.2024 г.

Срок за извършване на оглед на обекта на публичния търг: всеки работен ден от 08:00ч. до 17:00ч., от 17.07.2024 г. до 16:00 ч. на 26.07.2024 г.

Дата, място и час на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 31.07.2024 г. от 10:00 часа в сградата на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1, залата на Общинска администрация, ет.3.

 

 

 

/П/

ЗДРАВКО ИВАНОВ

Кмет на община Девин

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер