Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения Съобщение от служба "Местни данъци и такси" за изтичащи срокове
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

  УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Служба „Местни данъци и такси“ към Община Девин напомня, че наближава крайният срок за плащане на първа вноска от данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2024 г. 

Данъците се плащат на две равни вноски в следните срокове:

  • Данък недвижими имоти и такса битови отпадъци:

I вноска – до 30 юни;

II вноска – до 31 октомври;

  • Данък върху превозните средства:

I вноска – до 30 юни;

II вноска – до 31 октомври;

  • Патентен данък – внася се на четири равни вноски:

за първото тримесечие – до 31 януари,

за второто тримесечие – до 30 април,

за третото тримесечие – до 31 юли,

за четвъртото тримесечие – до 31 октомври.

След изтичане на законоустановения срок върху задължението се начислява лихва. Невнесените в срок данъци по ЗМДТ се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания на основание чл. 4, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси.

Задълженията си за местни данъци и такси можете да платите по един от следните начини:

  • В брой или чрез ПОС терминално устройство на каса „Местни данъци и такси“, в Център за административно обслужване на адрес гр. Девин, ул. „Орфей“ №1, Дом на културата, с работно време от 08:00 до 17:00 часа;
  • Изнесени каси по населените места на Община Девин;
  • Безкасово по банкова сметка на Община Девин в ИНТЕРНЕШЕНЪЛ АСЕТ БАНК – IBAN: BG79IABG74918402562400, BIC: IABGBGSF

с код за вид плащане:

44 14 00 – окончателен годишен (патентен) данък

44 21 00 – данък върху недвижимите имоти

44 23 00 – данък върху превозните средства

44 24 00 – такса за битови отпадъци

  • На касите в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД
  • Чрез нашите посредници: 

-      Банка ДСК ЕАД;

-      Интернет системите ИПЕЙ и iCard от целия свят;

-      в офисите на EasyPay и FastPay;

-      чрез портала egov.bg.

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер