Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи Обявяване на публичен търг с явно наддаване за наем на общински недвижими имоти - помещения за зъболекарски кабинети
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 27 Май 2024г. 09:19ч.

О Б Я В А

Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-271/23.05.2024 г. на Кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за наем на общински недвижим имот:

1. Помещение за зъболекарски кабинет, в с. Грохотно, общ. Девин, обл. Смолян, с площ от 16 кв. м. – северно изложение, находящо се в западната част от втори етаж на двуетажна масивна сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 17957.501.279, с номер на предходен план кв.9, парцел Х, по ПУП на с. Грохотно, целия с площ 1266 кв. м.

         2. Помещение за зъболекарски кабинет в с. Лясково, общ. Девин, обл. Смолян, с площ от 12 кв. м., находящо се в дясно от входа на трети етаж в сграда, разположена в имот - кв.15, парцел XI, по ПУП на с. Лясково.

3. Помещение за зъболекарски кабинет, в с. Грохотно, общ. Девин, обл. Смолян, с площ от 22 кв. м. – южно изложение, находящо се в западната част от втори етаж на двуетажна масивна сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 17957.501.279, с номер на предходен план кв. 9, парцел Х, по ПУП на с. Грохотно, целия с площ 1266 кв. м.

       Срокът за отдаване под наем на помещенията е 10 (десет) години.

Търгът ще се проведе при следните условия:

 

Наименование на

помещението

Предназна чение, за което се отдава под наем

Площ

(в кв. м)

Начална тръжна мес. наемна цена

(в лева)

Стъпка на наддаване

(в лева)

Депозит (в лева)

1

Помещение на втори етаж  в сграда, разположена в ПИ  17957.501.279 село Грохотно, община Девин

Зъболекарски кабинет

16

14,40

1,50

18,00

2

Помещение на трети етаж  в сграда, разположена в парцел XI, кв.15 село Лясково,

Община Девин

Зъболекарски кабинет

12

10,80

1,10

13,00

3

Помещение на втори етаж  в сграда, разположена в ПИ  17957.501.279 село Грохотно, община Девин

Зъболекарски кабинет

22

19,80

2,00

24,00

               

Срокът за внасяне на депозита за участие в търга е от 03.06.2024 г. до 16:00 ч. на 12.06.2024 г.

            Депозитът за участие се внася на касата в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба“ № 1, или в Центъра за административно обслужване към Община Девин, гр. Девин, ул. „Орфей“ № 1.

Място, цена и срок за закупуване на тръжната документация: Тръжната документация може да бъде закупена в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1, ет. ІІ, стая №11. Цената за закупуване на тръжните документи е 30 (тридесет) лева. Срокът за закупуване на тръжната документация е от 03.06.2024 г. до 16:00 ч. на 12.06.2024 г.

Срок за подаване на предложения за участие в публичния търг: Предложения за участие в търга се подават в Центъра за административно обслужване на община Девин, гр. Девин, ул. „Орфей” №1 от 03.06.2024 г. до 16:00 ч. на 12.06.2024 г.

Срок за извършване на оглед на обекта на публичния търг: всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч., от 03.06.2024 г. до 16:00 ч. на 12.06.2024 г.

                Дата, място и час на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 19.06.2024 г. от 10:30 часа в сградата на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1, залата на Общинска администрация, ет. 3.

 

/П/

Здравко Иванов

Кмет на Община Девин

 

 

800x600 Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

О Б Я В А

Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-271/23.05.2024 г. на Кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за наем на общински недвижим имот:

1. Помещение за зъболекарски кабинет, в с. Грохотно, общ. Девин, обл. Смолян, с площ от 16 кв. м. – северно изложение, находящо се в западната част от втори етаж на двуетажна масивна сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 17957.501.279, с номер на предходен план кв.9, парцел Х, по ПУП на с. Грохотно, целия с площ 1266 кв. м.

         2. Помещение за зъболекарски кабинет в с. Лясково, общ. Девин, обл. Смолян, с площ от 12 кв. м., находящо се в дясно от входа на трети етаж в сграда, разположена в имот - кв.15, парцел XI, по ПУП на с. Лясково.

3. Помещение за зъболекарски кабинет, в с. Грохотно, общ. Девин, обл. Смолян, с площ от 22 кв. м. – южно изложение, находящо се в западната част от втори етаж на двуетажна масивна сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 17957.501.279, с номер на предходен план кв. 9, парцел Х, по ПУП на с. Грохотно, целия с площ 1266 кв. м.

        Срока за отдаване под наем на помещенията е 10 (десет) години.

Търгът ще се проведе при следните условия:

Наименование на

помещението

Предназна чение, за което се отдава под наем

Площ

(в кв. м)

Начална тръжна мес. наемна цена

(в лева)

Стъпка на наддаване

(в лева)

Депозит (в лева)

1

Помещение на втори етаж  в сграда, разположена в ПИ  17957.501.279 село Грохотно, община Девин

Зъболекарски кабинет

16

14,40

1,50

18,00

2

Помещение на трети етаж  в сграда, разположена в парцел XI, кв.15 село Лясково,

Община Девин

Зъболекарски кабинет

12

10,80

1,10

13,00

3

Помещение на втори етаж  в сграда, разположена в ПИ  17957.501.279 село Грохотно, община Девин

Зъболекарски кабинет

22

19,80

2,00

24,00

               

Срокът за внасяне на депозита за участие в търга е от 03.06.2024 г. до 16:00 ч. на 12.06.2024 г.

            Депозитът за участие се внася на касата в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба“ № 1, или в Центъра за административно обслужване към Община Девин, гр. Девин, ул. „Орфей“ № 1.

Място, цена и срок за закупуване на тръжната документация: Тръжната документация може да бъде закупена в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1, ет. ІІ, стая №11. Цената за закупуване на тръжните документи е 30 (тридесет) лева. Срокът за закупуване на тръжната документация е от 03.06.2024 г. до 16:00 ч. на 12.06.2024 г.

Срок за подаване на предложения за участие в публичния търг: Предложения за участие в търга се подават в Центъра за административно обслужване на община Девин, гр. Девин, ул. „Орфей” №1 от 03.06.2024 г. до 16:00 ч. на 12.06.2024 г.

Срок за извършване на оглед на обекта на публичния търг: всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч., от 03.06.2024 г. до 16:00 ч. на 12.06.2024 г.

            Дата, място и час на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 19.06.2024 г. от 10:30 часа в сградата на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1, залата на Общинска администрация, ет. 3.

 

/П/

Здравко Иванов

Кмет на Община Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер