Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 30 Април 2024г. 09:29ч.

 

Приложение № 16-ЕП

Приложение № 17-НС

 

Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък                                                      

Приложение № 19-ЕП

Заявление за заличаване от избирателен списък от гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз

Приложение №21-ЕП

Заявление-декларация за вписване в избирателен списък – част II

Приложение № 22-ЕП

Приложение № 23-НС

Заявление за вписване в избирателния списък преди предаването му на СИК

Приложение № 24-ЕП

Приложение № 20-НС

Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК

Приложение № 26-ЕП

Приложение № 27-НС

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

Приложение № 28-ЕП

Приложение № 29-НС

Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден

Приложение № 30-ЕП

Приложение № 31-НС

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия

Приложение № 77-ЕП/НС

                                   

                                                                                           

Заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място                                                                                                                                                            

 

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането може да бъде направено чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/

Адресната регистрация по настоящ адрес за избор за членове на Европейския парламент от Република България в съответното населено място трябва да е извършена най-малко 3 месеца преди изборния ден – 09.03.2024 г.

Важно: Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 28.05.2024 г.

            Заявления по електронен път можете да подадете чрез Портала на Министерство на електронното управление (МЕУ), на адрес:

https://egov.bg/wps/portal/egov/uslugi/grazhdanski%20prava%20i%20praven%20red/elections-2024

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер