Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи Обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на сграда с идентификатор 73105.501.330.2, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-54/12.12.2011 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес: с. Триград
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 12 Април 2024г. 15:22ч.

ОБЯВА

Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09 -189/10.04.2024 г. на Кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на сграда с идентификатор 73105.501.330.2 (седемдесет и три хиляди сто и пет точка петстотин и едно точка триста и тридесет точка две), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-54/12.12.2011 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес: с. Триград, общ. Девин, обл. Смолян, разположена в поземлен имот 73105.501.330, със застроена площ 29 (двадесет и девет) кв. м., брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: Селскостопанска сграда, представляваща частна общинска собственост, съгласно акт за общинска собственост № 3087/09.01.2024 г.

Търгът ще се проведе при следните УСЛОВИЯ:

1. Начална тръжна цена 392 (триста деветдесет и два) лева, съгласно пазарната оценката на лицензирания оценител

2. Стъпка за наддаване: 40 лв. (четиридесет лева)

3. Размер на депозит за участие в търга:40 лв. (четиридесет лева)

Срокът за внасяне на депозита за участие в търга е от 17.04.2024 г. до 16:00 ч. на 26.04.2024 г. Депозитът за участие се внася на касата в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба“ № 1, или в Центъра за административно обслужване към Община Девин, гр. Девин, ул. „Орфей“ № 1.

4. Място, цена и срок за закупуване на тръжната документация: Тръжната документация може да бъде закупена в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” № 1, ет. ІІ, стая № 11. Цената за закупуване е 30 (тридесет) лева. Срокът за закупуване на тръжната документация е от 17.04.2024 г. до 16:00 ч. на 26.04.2024 г.

5. Срок за подаване на предложения за участие в публичния търг: Предложения за участие в търга се подават в Центъра за административно обслужване на община Девин, гр. Девин, ул. „Орфей” №1, е от 17.04.2024 г. до 16:00 ч. на 26.04.2024 г.

6. Срок за извършване на оглед на обекта на публичния търг: всеки работен ден е от 17.04.2024 г. до 16:00 ч. на 26.04.2024 г.

7. Дата, място и час на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 08.05.2024 г. от 10:30 часа в сградата на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1 в залата на Общинска администрация, ет. 3.

 

ЗДРАВКО ИВАНОВ /П/

Кмет на Община Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер