Начало ОБЯВЛЕНИЯ Обявления по устройство на територията Съобщение за одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) за ПИ 20465.503.5083 от регулационния план на част от кв. 148, 149, 151 и кв. 2 в м. Хумата, гр. Девин.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 10 Април 2024г. 16:08ч.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Община Девин на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 3 на Общинския съвет – Девин, прието с протокол № 1 от 30.01.2024 г., е одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) за ПИ 20465.503.5083 от регулационния план на част от кв. 148, 149, 151 и кв. 2 в м. Хумата, гр. Девин.

Проектът е изложен в стая № 13 в сградата на Общинска администрация - Девин с административен адрес: гр. Девин, община Девин, област Смолян, ул. Дружба № 1. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинската администрация – Девин, пред Административния съд – Смолян.

/Извадка от Неофициален раздел бр. 31 от 09.04.2024 г. на ДВ/

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер