Начало ОБЯВЛЕНИЯ Обявления по устройство на територията Съобщение във връзка със Заповед №РД-09-115 от 05.03.2024 г. на Кмета на Община Девин за одобрено изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в кв. 10 по плана на с. Триград
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации