Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения Държавна агенция за закрила на детето обявявя Процедура за избор на членове на Съвета на децата
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 25 Март 2024г. 08:30ч.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

Детското участие е един от основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето. То е свързано с правото на децата да изразяват своето мнение и да се включват в процесите на вземане на решения относно техния живот и развитие. Правото на участие е основа за активно упражняване на всички други права от детето.

Създаването на възможности и гарантиране на правото на децата на детско участие е един от основните приоритети на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). В изпълнение на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето през 2003 г. е създаден Съветът на децата, като консултативен орган към председателя на ДАЗД. Мнението на членовете на Съвета на децата се взима при разработването и реализирането на политики и програми за закрилата и развитието на децата; обсъждането на предложения до държавни институции и местни власти за развитие на образованието, детското здравеопазване, културните интереси и свободното време на децата; популяризиране на правата на децата и по всички други въпроси от интерес за децата.

Прилагането на Процедурата за избор на членове на Съвета на децата е разделена на 3 нива: общинско, регионално и национално, които са взаимосвързани. По този начин е изграден ефективен механизъм за детско участие с представителност на местно и национално ниво. Благодарение на включването на областните управители и кметовете в страната се гарантира, че всички деца получават равен достъп до участие в Процедурата.

Чрез реализирането на Процедурата за избор на членове на Съвета на децата ще се даде увереност на младите хора, че тяхното мнение е важно и те винаги ще бъдат чути от всички, ангажирани с гарантирането на правата на децата.

         


 

Процедура за избор на членове на Съвета на децата

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер