Начало ОБЯВЛЕНИЯ Информация за компенсиране и субсидиране на автобусни превози Информация за община Девин по член 71 от Наредбата отнасяща се за компенсиране и субсидиране на автобусни превози (НУРКНППЦОППАТПНАОКПСОППНАЛВТТПДРИПДП) за 2023 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 29 Февруари 2024г. 09:33ч.

 

ИНФОРМАЦИЯ

За 2023 г.

 По член 71 от Наредбата за условията и реда за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите (НУРКНППЦОППАТПНАОКПСОППНАЛВТТПДРИПДП)

1. Обявена е обществена поръчка, чрез която се възлага обществени услуги за безплатни или по намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт чрез открита процедура за възлагане с уникални номера: 00009-2023-0018 и 00009-2023-0026 с дати на обявление на поръчките - 03.05.2023 г. и 19.07.2024 г. в Регистъра за електронни обществени поръчки. Линкове към поръчките и договора: https://app.eop.bg/today/295851  и https://app.eop.bg/today/317238

Сключени са 3 договора и 3 допълнителни споразумения за извършване на обществени услуги за безплатни или по намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт с посочени съответните превозвачи, вида и обхвата на извършваните от тях превози.

Освен сключените договори по горепосочените обществени поръчки, са възложени и допълнително още два договора за превоз на ученици за учебната 2023 - 2024 г., които може да видите:

Договор Д-ОП-88 от 15.09.2023 г.  и  Договор Д-ОП-89 от 15.09.2023 г.

2. Предоставени са на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, средства за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени превози по автомобилния транспорт и за субсидиране на извършените превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за 2023 година.

 

Общо за 2023 г.: 716666,04 лева

По фирми:

 

по

ред

Превозвач

(наименование, ЕИК,

седалище и адрес на

управление)

Компенсации за безплатен и по намалени цени превоз на:

Субсидии за нерентабилни автобусни линии по вътрешноградския и междуселищния транспорт

(общо)

ветерани, военноинвалиди, военнопострадали, деца, учащи, пенсионери

(общо)

служите-

лите по чл. 19, т. 7

деца и
ученици до
16 години

1

2

3

4

5

6

1.

ЕТ "Анжел-Г Горан Каменов", ЕИК 1205023303, 4800 гр. Девин ул. "Гранит" № 11

216065,29                               

20600,00

11795,02

102375,83             

2.

"АРМАНДО-61" ЕООД, ЕИК 201808008, гр. 4800 Девин ул. "Рожен" № 4

195376,46                               

-

7941,06

58674,15               

3.

"ЕРЕА ТРАНС" ЕООД, ЕИК 2021111688, гр. Доспат, област Смолян

 

-

3422,4

-

           

3.

"ШАН ТРАНС" ЕООД, ЕИК 204874433, 4811 с. Гьоврен, общ. Девин, обл. Смолян

69736,25                        

-

16613,56

14066,02      


 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер