Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Декларации и регистър на декларациите по ЗПК Декларации за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията във връзка с чл. 34, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, подадени от общинските съветници в Общински съвет - Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ ПО ЧЛ. 49, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 34, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

 

№ по ред

Име, бащино и фамилия

 

1

АНГЕЛ АСЕНОВ ЛИКОВ

ОТВОРИ

2

БИНКА СЕВЕРИНОВА КОРУЕВА

ОТВОРИ

3

ВЕЛИЗАР ВИКТОРОВ ШАНОВ

ОТВОРИ

4

ВЛАДИМИР ЕЛИНОВ БУЦОВ

ОТВОРИ

5

ВЛАДИМИР СТОЙЧЕВ ГЕОРГИЕВ

ОТВОРИ

6

ДЖАМАЛ ШУКРИЕВ УРУКОВ

ОТВОРИ

7

ДИЯНА АСЕНОВА ЧАУШЕВА

ОТВОРИ

8

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА САКАЛИЙСКА

ОТВОРИ

9

ИВАЙЛО ЮРИЕВ ТОДОРОВ

ОТВОРИ

10

КАРАМФИЛ ФИДАНОВ КАРОВ

ОТВОРИ

11

КРАСИМИР РОСЕНОВ ДАСКАЛОВ

ОТВОРИ

12

ЛЕМАН САЛИЕВА ФЕЗОВА

ОТВОРИ

13

НАТАША ВЛАДИМИРОВА ВАСИЛЕВА

ОТВОРИ

14

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ЛЮНЧЕВ

ОТВОРИ

15

РОКСЕНА СЕВДАЛИНОВА ЧАВДАРОВА

ОТВОРИ

16

ХОЖГЮН НИЯЗИЕВА ИМАМСКА

ОТВОРИ

17

ЮРИ ЮРИЕВ ПОЮКЛИЙСКИ                                           

ОТВОРИ      

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер