Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Заседания на постоянните комисии към ОбС - Девин Дневен ред за заседание на ПК „Образование, младежки дейности, спорт, туризъм и култура“ на 12.02.2024 г. (понеделник) от 17:15 часа в Община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Четвъртък, 08 Февруари 2024г. 11:35ч.

ОбС-Девин 2


 

ЗАСЕДАНИЕ НА ПК „ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ,

ТУРИЗЪМ И КУЛТУРА“

на 12.02.2024 г. (понеделник) от 17:15 часа в Община Девин

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО-14 от 29.01.2024 г. относно:Приемане на бюджета на община Девин за 2024 година.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО-15 от 31.01.2024 г. относно:Годишен отчет на кмета на община Девин за изпълнението на " Програмата за управление на община Девин за мандат 2019 – 2023 г." за 2023 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО-16 от 31.01.2024 г. относно: Приемане на Общински спортен календар на община Девин за 2024 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО-17 от 31.01.2024 г. относно: Календар за предвидените културни събития и прояви в Община Девин за 2024 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО-18 от 31.01.2024 г. относно: Отчет за изпълнението на Програма за развитието на туризма в община Девин през 2023 г., в това число на план-сметка на дейностите за развитие на туризма в община Девин за 2023 г. и приемане на Програма за развитието на туризма в община Девин за 2024 г., в т.ч. на план-сметка на дейностите за развитие на туризма за 2024 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

6. Предложение с Вх. № КО-25 от 26.01.2024 г. относно: Приемане на Програма за управление на община Девин за периода 2023 г. – 2027 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

Материалите по Дневния ред за заседанието на ПК „ОМДСТК“ може да разгледате на:

http://www.devin.bg/files/dnevenred

 

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер