Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения Важно съобщение във връзка с осигуряването на дърва за огрев на населението за 2024 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 31 Януари 2024г. 08:25ч.

герб-община 2

ОБЩИНА ДЕВИН


 

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОСИГУРЯВАНЕТО НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА 2024 ГОДИНА

 

 

Уважаеми жители на община Девин,

Във връзка с чл. 111 от Закона за горите (ЗГ) Ви информираме, че от 01.02.2024 г. започва приемането на заявления за включване на физически лица в списъците за закупуване на стояща дървесина на корен или закупуване от склад за лична употреба, без право на продажба, за календарната 2024 година.

Какво трябва да имате предвид и какви срокове трябва да се спазват, за да получи всяко домакинство дърва за огрев за текущата година:

1. Право на закупуване на дървесина на корен или от склад имат физически лица, представители на едно домакинство, с постоянен или настоящ адрес в съответното населено място, които са включени в списък, изготвен от кмета, съответно от кметския наместник на населеното място.

2. За включване в списъка за текущата 2024 г., представител на едно домакинство подава заявление по образец до кмета на общината/населеното място в периода от 01.02.2024 г. до 31.03.2024 г.

3. След 31.03.2024 г., списъкът се обявява на видно място в сградата на общината, кметството на населеното място, сградата на държавното горско стопанство/държавното ловно стопанство.

4. Списъкът може да бъде допълван в общината по изключение до 15.04.2024 г. за лица, които отговарят на изискванията, и се изпраща на държавното горско стопанство/държавното ловно стопанство.

Списъкът може да бъде допълван в държавното горско стопанство/държавното ловно стопанство до 30.04.2024 г.

5. След изтичане на крайният срок (30.04.2024г.), окончателният списък по населени места се публикува на интернет страницата на държавното горско стопанство/държавното ловно стопанство.

6. Физическите лица, представители на едно домакинство, с постоянен или настоящ адрес в съответното населено място, които не са включени в списъка, при наличие на останали количества дървесина, могат да подадат до кмета, съответно до кметския наместник, заявление за включване в списъка не по–късно от 31 август.

7. До края на месец май, общината и държавното горско стопанство/ държавното ловно стопанство публикуват на своите интернет страници актуални цени на продажба на стояща дървесина на корен.

8. На лицата, включени в списъка за текущата година, се предоставят дърва за огрев до 01.11.2024 г.

9. Заявленията за закупуване на дърва за огрев се изпълняват по реда на тяхното постъпване.

10. Общото количество дървесина, което едно домакинство може да закупи по реда на чл. 111, ал. 2, т. 2 от ЗГ за календарната 2024 година, е до 10 пространствени куб.м.

Уведомяваме Ви, че всеки гражданин може да закупи дърва за огрев извън количествата, предоставяни по чл. 111, ал. 17 (на корен или от склад), от търговци/фирми, които търгуват с дървесина.

 

Общинска администрация - Девин

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер