Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи Заповед № РД-09-42/26.01.2024 г. на Кмета на Община Девин за обявяване публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени - общинска собственост
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 29 Януари 2024г. 13:34ч.

герб-община 2

ОБЩИНА ДЕВИН


 

О Б Я В А

Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-42/26.01.2024 г. на Кмета на Община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени - общинска собственост, както следва:

Наименование на обекта

Описание

Площ в кв. м.

Първоначален м. наем в лева

Стъпка на наддаване

то в лева

Депозит в лева

1

2

3

4

5

6

7

1

Терен – част от ПИ 20465.502.5020,

гр. Девин,

ул. „Родопи“, Обект № 7

За смесен магазин

15

27.00

3,00

33.00

2

Терен – част от ПИ 20465.502.5020,

гр. Девин,

ул. „Родопи“, Обект № 5

За продажба на плодове и зеленчуци

15

16.50

2,00

20.00

3

Терен – част от улица между кв.10 и кв.11

С. Гьоврен, общ. Девин

обект № 3

За продажба на промишлени стоки

9

5.40

1.00

7.00

 

1. Срок за внасяне на депозита за участие: от 31.01.2024 г. до 16:00 часа на 09.02.2024 г. Депозитът за участие се внася на касата на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба“ №1 или в Центъра за административно обслужване към Община Девин, гр. Девин, ул. „Орфей“ № 1.

2. Място, цена и срок за закупуване на тръжната документация: административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1, ет. ІІ, стая №11; цена: 30 (тридесет) лева; срок: от 31.01.2024 г. до 16:00 часа на 09.02.2024г.

3. Срок за подаване на предложения за участие в публичния търг: Предложения за участие в търга се приемат в деловодството на община Девин, от 31.01.2024 г. до 16:00 часа на 09.02.2024 г.

4. Срок за извършване на оглед на обекта на публичния търг: всеки работен ден,  от 31.01.2024 г. до 16:00 часа на 09.02.2024 г.

5. Дата, място и час на провеждане на търга: на 14.02.2024 г. от 11:00 часа в сградата на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1 в залата на Общинска администрация, ет. 3.

 

Подпис /П/

Здравко Иванов

Кмет на Община Девин

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер