Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Обявление за обществено обсъждане Докладна записка относно приемане на План-сметка за необходимите средства по дейност "Събиране, транспортиране и обезвреждане битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване" за 2024 г. и определяне на размера на ТБО за 2024 г

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации