Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Покани за заседания на Общински съвет - Девин Покана за извънредно заседание на Общински съвет - Девин на 24.11.2023 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Четвъртък, 23 Ноември 2023г. 09:15ч.

ОбС-Девин 2


 

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, чл. 65, ал. 3 от ПОДОСНКВОА, свиквам извънредно заседание на Общински съвет - Девин на 24.11.2023 година /петък/ от 17:30 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО –190 от 15.11.2023 г. относно: Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект „Ремонт на мостови съоръжения в град Девин, община Девин“.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО –195 от 22.11.2023 г. относно: Избор на временна комисия за подготовка на Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Докладва: Председател на Общински съвет - Девин

 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО –196 от 22.11.2023 г. относно: Определяне продължителността на работното време на председателя на Общински съвет - Девин.

Докладва: Дияна Чаушева – общински съветник

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО –197 от 22.11.2023 г. относно: Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Докладва: Председател на Общински съвет - Девин

 

Инж. КАРАМФИЛ КАРОВ

Председател на Общински съвет – Девин

 

 

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на:

http://www.devin.bg/files/dnevenred

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер