Начало ОБЯВЛЕНИЯ Обявления по устройство на територията Съобщение за одобрен проект за Подробен устройствен - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXXII, ПИ 20465.504.1151
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 19 Септември 2023г. 10:21ч.

герб-община 2

ОБЩИНА ДЕВИН

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с чл. 18а, ал. 9 от АПК по повод съобщение № 94И-286-2#27 от 16.08.2023 г.

за издадена Заповед №РД-09-385 от 10.08.2023 г. на Кмета на Община Девин

 

Общинска администрация - Девин, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на собственици на съседни имоти с №20465.157.28 и №20465.157.2, заинтересувани лица по чл. 131 от ЗУТ, че със Заповед №РД-09-385 от 10.08.2023 г. на Кмета на Община Девин е одобрен проект за Подробен устройствен - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXXII, ПИ 20465.504.1151 и частична промяна на улична регулация от о.т.214, през о.т.215, о.т.327 до о.т. 334, свързваща улица „Опълченска“ с улица „Техеран“, кв. 66 по плана на град Девин.

Проектът се намира в стая №13, ет. 2 в сградата на Община Девин.

Искания и възражения по проекта се правят на основание чл. 215 от ЗУТ чрез Община Девин до Административен съд гр. Смолян в 14 - дневен срок от получаване на съобщението.

От Общинска администрация - Девин

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер