Начало ОБЯВЛЕНИЯ Обявления по устройство на територията Съобщение за изработен проект за Подробен устройствен - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXXII
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 11 Юли 2023г. 11:52ч.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация - Девин, на основание чл. 128, ал. 3 и параграф 4, ал. 1 от ЗУТ,  уведомява заинтересованите страни - собственици на съседни имоти с № 20465.157.28 и №20465.157.2, че е изработен проект за Подробен устройствен - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXXII, ПИ 20465.504.1151 и частична промяна на улична регулация от о.т.214, през о.т.215, о.т.327 до о.т. 334, свързваща улица „Опълченска“ с улица „Техеран“, кв. 66 по плана на гр. Девин.

Проектът се намира в отдел „УТОС” при Община Девин и може да се прегледа от заинтересованите страни.

Искания и възражения по проекта се правят писмено до Община Девин в 14- дневен срок от получаване на съобщението.

 

Общинска администрация – Девин

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер