Начало
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 02 Май 2023г. 14:28ч.

es grija v doma


 

СЪОБЩЕНИЕ

по Проект BG05SFPR002-2.001-0211-C01 „Грижа в дома в община Девин“, Договор BG05SFPR002-2.001-0211-C01 по Процедура чрез директно предоставяне на БФП BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027

 

Във връзка с реализация на проект "Грижа в дома в община Девин", който община Девин изпълнява съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Рег. № BG05SFPR002-2.001-0211-C01 по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз, Община Девин ще предоставя услуги за най-нуждаещите се и уязвими лица - представители от следните целеви групи:

  • Възрастни хора в невъзможност за самообслужване;
  • Лица с увреждания;

На потребителите ще им бъдат предоставяни услуги, свързани със закупуване и доставяне на храна, хранителни продукти, лекарства и вещи от първа необходимост със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по проекта.

Потребителите ще получават съдействие и в заплащане на битовите им сметки, данъци, такси или в заявяване и получаване на неотложни административни услуги.

Продължителността на предоставяне на услугите е 12 месеца – от 01.05.2023 г. до 01.05.2024 г. Мобилните интегрирани здравно-социални услуги и психологическа подкрепа ще бъдат предоставяни от диспечер, специалисти „Здравни грижи“, психолог и домашни помощници.

Лицата, които попадат в обхвата на целевите групи по проекта и имат необходимост от предоставяните по процедурата услуги, могат да заявят своето желание и да получат допълнителна информация на телефон: 0878558226 от 08:00 - 17:00 ч. всеки работен ден.

 


 Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Процедура чрез директно предоставяне на БФП BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“

Договор BG05SFPR002-2.001-0211-C01 „Грижа в дома в община Девин“

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер